Link has been copied

Male
07.06.2024

The route Chongqing (China) – Male (Maldives) by Chongqing Airlines has been opened.

Flights will start from 24 June. Tickets cost from $400 roundtrip.

Currency exchange rate MVR to CNY

Updated 25.06.2024

MVR
MVR MVR
separ
CNY
CNY CNY

Country’s borders status

Borders are open. Currently there are no imposed COVID-related restrictions.

National holidays in the Maldives in 2024

Public holidays and festivals in the Maldives in 2024. Non-working days:

 • January 1, Monday: New Year (އައު އަހަރު);
 • March 11, Monday: First Day of Ramadan (ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހެވެ);
 • April 10, Wednesday: Eid ul-Fitr (ފިތުރު އީދުގައެވެ);
 • from April 11 to April 12, from Thursday to Friday: Eid ul-Fitr (ފިތުރު އީދުގައެވެ);
 • May 1, Wednesday: Labor Day (ލޭބަރ ޑޭ);
 • June 15, Saturday: Hajj Day (ހައްޖު ދުވަހު);
 • June 16, Sunday: Eid al-Adha (އަޟްޙާ ޢީދެވެ);
 • June 17, Monday: Eid al-Adha (އަޟްޙާ ޢީދެވެ);
 • June 18, Tuesday: Eid al-Adha (އަޟްޙާ ޢީދެވެ);
 • June 19, Wednesday: Eid al-Adha (އަޟްޙާ ޢީދެވެ);
 • July 7, Sunday: Islamic New Year (އިސްލާމީ އާއަހަރެވެ);
 • July 26, Friday: Independence Day (މިނިވަން ދުވަހު);
 • July 27, Saturday: Independence Day (މިނިވަން ދުވަހު);
 • September 4, Wednesday: National Day (ގައުމީ ދުވަހެވެ);
 • September 15, Sunday: Prophet Muhammad’s Birthday (މުޙައްމަދު ނަބިއްޔާގެ އުފަންދުވަހެވެ);
 • from October 5 to October 6, from Saturday to Sunday: The Day Maldives Embraced Islam (މޯލްޑިވްސް އިސްލާމްދީން ގަބޫލުކުރި ދުވަސް);
 • November 3, Sunday: Victory Day (ނަޞްރުގެ ދުވަސް);
 • November 11, Monday: Republic Day (ޖުމްހޫރީ ދުވަހު).


Country’s borders status

Borders are open. Currently there are no imposed COVID-related restrictions.

Updates on visa requirements

Issuance of all types of visas is resumed.

 • Visa exemption for nationals of Japan with a normal passport is suspended.
 • Visa exemption for nationals of Brunei Darussalam and Singapore with a normal passport resumed.

National holidays in China in 2024

Public holidays and festivals in China in 2024. Non-working days:

 • January 1, Monday: New Year (新年);
 • from February 10 to February 17, from Saturday to Saturday: Chinese New Year (春節);
 • March 8, Friday: International Women’s Day (国际妇女节);
 • April 4 to April 6, Thursday to Saturday: Zinmin (清明節);
 • May 1, Wednesday: Day of International Solidarity of Workers (中国青年日);
 • May 4, Saturday: China youth day (国际儿童节);
 • June 1, Saturday: International Children’s Day (国际儿童节);
 • June 10, Monday: Feast of dragon boats (端午).
 • August 1, Thursday: The day of the creation of the People’s Liberation Army of China (创建中国人民解放军的那天);
 • September 15 to September 17, from Sunday to Tuesday: Feast of mid -autumn (中秋節);
 • September 10, Sunday: Teacher’s Day (教师节);
 • October 1 to October 7, Tuesday to Monday: The day of education of the PRC (中国教育日).

Bridge holidays in China in 2024:

after Zinmin, the working day is April 7 (Sunday), the celebration of Day of International Solidarity of Workers will last 5 days: from May 1 to May 5, from Wednesday to Sunday, and April 28 (Sunday) and May 11 ( Saturday) are working days, September 14 (Saturday) before the Mid-Autumn Festival is working day, September 29 (Sunday) and October 12 (Saturday) are working days.

0 comments

To create a poll or leave a comment, please login or register

News - Maldives

10.06.2024 13:05
Air New Zealand announced the extension of current seasonal flights to Bali to a full year-round schedule. Pin to board
07.06.2024 14:26
The route Chongqing (China) – Male (Maldives) by Chongqing Airlines has been opened. Pin to board
03.06.2024 16:36
Maldives has banned entry for tourists with Israeli passports. Pin to board
30.05.2024 13:25
An outbreak of chikungunya has been reported in the Maldives. Pin to board
12.03.2024 07:21
The route Dhaalu (Maldives) – Bangalore (India) of Manta Air has been launched. Pin to board
06.02.2024 23:00
China has overtaken India as the largest tourist market for the Maldives. Pin to board
Newsfeed

News - China

24.06.2024 20:53
Korean Air’s Jeju (South Korea) – Beijing route is open. Pin to board
24.06.2024 20:44
Shopping festival “618” is going on in China till the middle of July. Pin to board
24.06.2024 20:04
The Busan (South Korea) – Shanghai route of Korean Air was opened. Pin to board
22.06.2024 09:53
Beijing Capital Airlines has postponed the programme of launching flights from Minsk to Hainan Island (China). Pin to board
21.06.2024 14:07
Tashkent – Shanghai route of Qanot Sharq airline was opened. Pin to board
21.06.2024 12:59
Spring Airlines’ Shanghai to Ho Chi Minh City (Vietnam) route is open. Pin to board
Newsfeed