Link has been copied

flight to Bali
10.06.2024

Air New Zealand announced the extension of current seasonal flights to Bali to a full year-round schedule.

The flights operate daily.

Currency exchange rate MVR to NZD

Updated 24.06.2024

MVR
MVR MVR
separ
NZD
NZD NZD

Country’s borders status

Borders are open. Currently there are no imposed COVID-related restrictions.

National holidays in the Maldives in 2024

Public holidays and festivals in the Maldives in 2024. Non-working days:

 • January 1, Monday: New Year (އައު އަހަރު);
 • March 11, Monday: First Day of Ramadan (ރަމަޟާން މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހެވެ);
 • April 10, Wednesday: Eid ul-Fitr (ފިތުރު އީދުގައެވެ);
 • from April 11 to April 12, from Thursday to Friday: Eid ul-Fitr (ފިތުރު އީދުގައެވެ);
 • May 1, Wednesday: Labor Day (ލޭބަރ ޑޭ);
 • June 15, Saturday: Hajj Day (ހައްޖު ދުވަހު);
 • June 16, Sunday: Eid al-Adha (އަޟްޙާ ޢީދެވެ);
 • June 17, Monday: Eid al-Adha (އަޟްޙާ ޢީދެވެ);
 • June 18, Tuesday: Eid al-Adha (އަޟްޙާ ޢީދެވެ);
 • June 19, Wednesday: Eid al-Adha (އަޟްޙާ ޢީދެވެ);
 • July 7, Sunday: Islamic New Year (އިސްލާމީ އާއަހަރެވެ);
 • July 26, Friday: Independence Day (މިނިވަން ދުވަހު);
 • July 27, Saturday: Independence Day (މިނިވަން ދުވަހު);
 • September 4, Wednesday: National Day (ގައުމީ ދުވަހެވެ);
 • September 15, Sunday: Prophet Muhammad’s Birthday (މުޙައްމަދު ނަބިއްޔާގެ އުފަންދުވަހެވެ);
 • from October 5 to October 6, from Saturday to Sunday: The Day Maldives Embraced Islam (މޯލްޑިވްސް އިސްލާމްދީން ގަބޫލުކުރި ދުވަސް);
 • November 3, Sunday: Victory Day (ނަޞްރުގެ ދުވަސް);
 • November 11, Monday: Republic Day (ޖުމްހޫރީ ދުވަހު).

New Zealand: country’s borders status

Borders are open. Currently there are no imposed COVID-related restrictions.

National holidays in New Zealand in 2024

Public holidays and festivals in New Zealand in 2024. Non-working days:

 • January 1, Monday: New Year’s Day;
 • January 2, Tuesday: New Year Holiday;
 • January 22, Monday: Wellington Anniversary Day;
 • January 29, Monday: Auckland Anniversary Day;
 • January 29, Monday: Nelson Anniversary Day;
 • February 6, Tuesday: Waitangi Day;
 • March 11, Monday: Taranaki Anniversary Day;
 • March 25, Monday: Otago Anniversary Day;
 • March 29, Friday: Good Friday;
 • April 1, Monday: Easter Monday;
 • April 2, Tuesday: Southland Anniversary Day;
 • April 25, Thursday: Anzac Day;
 • June 3, Monday: King’s Birthday;
 • June 28, Friday: Matariki;
 • September 23, Monday: South Canterbury Anniversary Day;
 • October 25, Friday: Hawkes’ Bay Anniversary Day;
 • October 28, Monday: Labor Day;
 • November 4, Monday: Marlborough Anniversary Day;
 • November 15, Friday: Canterbury Anniversary Day;
 • December 2, Monday: Chatham Islands Anniversary Day;
 • December 2, Monday: Westland Anniversary Day;
 • December 25, Wednesday: Christmas;
 • December 26, Thursday: Boxing Day.

0 comments

To create a poll or leave a comment, please login or register

News - Maldives

10.06.2024 13:05
Air New Zealand announced the extension of current seasonal flights to Bali to a full year-round schedule. Pin to board
07.06.2024 14:26
The route Chongqing (China) – Male (Maldives) by Chongqing Airlines has been opened. Pin to board
03.06.2024 16:36
Maldives has banned entry for tourists with Israeli passports. Pin to board
30.05.2024 13:25
An outbreak of chikungunya has been reported in the Maldives. Pin to board
12.03.2024 07:21
The route Dhaalu (Maldives) – Bangalore (India) of Manta Air has been launched. Pin to board
06.02.2024 23:00
China has overtaken India as the largest tourist market for the Maldives. Pin to board
Newsfeed

News - New Zealand

11.06.2024 17:37
Solomon Airlines increases the number of flights from Port Vila (Vanuatu) to Auckland (New Zealand) to 2 flights per week from 19 June. Pin to board
10.06.2024 13:05
Air New Zealand announced the extension of current seasonal flights to Bali to a full year-round schedule. Pin to board
23.05.2024 18:49
The route Port Vila (Vanuatu) – Auckland (New Zealand) of Solomon Airlines was opened. Pin to board
14.05.2024 15:30
Oakland Airport (USA) has changed its name to San Francisco Bay Oakland International Airport. Pin to board
25.04.2024 15:38
Air New Zealand increases the number of flights from Auckland (New Zealand) to Papeete (Tahiti) to 3 per week. Pin to board
24.04.2024 12:11
LATAM will reduce the frequency of flights from 7 to 4 per week between Santiago (Chile) and Auckland (New Zealand) from September. Pin to board
Newsfeed